Verlof aanvragen - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Verlof
aanvragen
"We gaan ervan uit dat u niet zomaar verlof aanvraagt"

Verlof aanvragen

Wanneer kinderen verlof nodig hebben, dient dit tijdig door de ouders aangevraagd te worden. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier invullen. Het formulier dient op tijd (zie voorwaarden) bij de directeur ingeleverd te worden. Het heeft tijd nodig om deze aanvraag te verwerken. Wij vragen u voor het aanvragen van structureel verlof (bijv. logopedie) om ook vooraf het aanvraagformulier in te dienen. Op de achterkant van het aanvraagformulier kunt u lezen wat de regels zijn. We gaan ervanuit dat u niet zomaar verlof aanvraagt.
Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Wanneer ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan, noemen we dit luxe verzuim.  
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.
Terug naar de inhoud