Privacybeleid - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
PRIVACYBELEID en DISCLAIMER
 
Basisschool Joannes XXIII

SOZKO -waar Basisschool Joannes XXIII bij aangesloten is- verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. SOZKO vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving, zoals de AVG, de Uitvoeringswet AVG en specifieke onderwijswetgeving. SOZKO is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. Klik hiervoor de volledige uitleg: https://wijzijnsozko.nl/privacy/
 


 
Privacybeleid

 
 
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken.

 
 
 
 
 
 
Versie: 1.0     
Datum: 26-04-2021
 
 
 
 
 
 

 
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
 

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van de website joannes23.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanvragen van verlof), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
 

 
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat joannes23.nl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. joannes23.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:
 
 
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn uw naam en e-mail. Na het beantwoorden van de vraag en bijbehorend mail / telefoonverkeer worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.
 
 
Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; hiervoor verwerken wij ip-adres, cookie ID, klik- en surfgedrag. Deze gegevens worden na vijf jaar verwijderd
 

Gegevensbeveiliging
joannes23.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.
 

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van joannes23.nl of die van een derde partij.
 

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via directie@joan23-sozko.nl , of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)30 261 55 78.

U heeft de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens.
           
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Basisschool Joannes XXIII
 
Postbus 9057, 3506 GB Utrecht

 
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Disclaimer
joannes23.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Basisschool Joannes XXIII. Alle in beeld gebrachte personen hebben aan de makers toestemming gegeven voor publicatie. Al deze beelden mogen door Basisschool Joannes XXIII gebruikt worden in alle vormen van publicatie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Basisschool Joannes XXIII is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via joannes23.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Zowel joannes23.nl als Basisschool Joannes XXIII besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Basisschool Joannes XXIII alsmede de aan haar gelieerde stichting zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.
 
Terug naar de inhoud