Startpagina - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Basisschool
Joannes XXIII
"De vreedzame school waar ieder kind een ster is!"

Joannes XXIII is een basisschool in de wijk Overvecht in Utrecht.
De Joannes XXIII is een basisschool in de wijk Overvecht in Utrecht. De school is gesitueerd in een prachtig nieuw schoolgebouw met een uitdagend schoolplein. De school zelf zet in op de brede ontwikkeling van de kinderen en heeft daarbij hoge verwachtingen van de kinderen. Zo geven iedere week ervaren muziekdocenten in het kader van de MuziekRoute muziekles aan de kinderen van onze school, waarbij de kinderen van groep 5 zelfs les krijgen in, naar keuze, cello, viool, trompet, gitaar of slaginstrumenten. Op de donderdag en vrijdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Bovendien bieden wij iets extra's aan voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Wij noemen dit de WOW!-Academy: Weten Over de Wereld. De Joannes XXIII is per oktober 2022 een familieschool. Een school die er is voor iedereen: ouders en kinderen. Dit is echt een school waar ieder kind (en ouder) zich thuis voelt!
Familieschool, een school van ons samen
De Joannes XXIII is per oktober 2022 een familieschool. Een school die er is voor iedereen: ouders en kinderen. Een school die werkt aan gelijke kansen voor zowel het kind als het gezin. Vanuit de gedachte dat wanneer het goed gaat met het gezin, dit een positieve invloed heeft op het kind.
 Afgelopen periode zijn er in totaal 50 gesprekken gevoerd met ouders, kinderen, het schoolteam en samenwerkingspartners over hoe wij onze familieschool willen vormgeven en wat hiervoor nodig is. Voortkomend uit al deze gesprekken werd duidelijk dat de familieschool versterkend kan werken...
Klik hier voor meer informatie.
Onze kernwaarden
Kernwaarden zijn dé idealen van onze organisatie. Het zijn de begrondginselen en de drijfveren waar wij allen in geloven en aan vasthouden in ons dagelijks werk.
Klik hier voor meer informatie.
Onze visie
Wij gaan ervan uit dat kennis de bron is van alles. Kinderen moeten veel leren om zich een weg te kunnen banen door de wereld. Niet alleen het leren van rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, etc. Maar ook leren om een goed persoon te zijn en leren om op de juiste wijze met elkaar samen te werken en te leven, is een vorm van kennisoverdracht.
Klik hier voor meer informatie.
Onze Schoolgids
Een belangrijk deel van hun kinderleven zitten kinderen op de basisschool. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind 7520 lesuren toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met veel zorg. Nagenoeg alles wat wij doen staat in onze schoolgids.
Klik hier voor alle informatie.

WOW!-Academy
Basisschool Joannes XXIII biedt iets extra’s aan voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. WOW!-Academy: Weten over de Wereld. Wij stellen voor de kinderen die dat nodig hebben én daarvoor gemotiveerd zijn extra leertijd beschikbaar. En waarom gaan wij dit doen?
Klik hier voor alle informatie.


Wat voor een school zijn wij?
“Het beste onderwijs voor onze kinderen”. Dat is waar wij, als team van basisschool Joannes XXIII, voor staan, waarbij wij ervan uitgaan dat kinderen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Het ene kind zal harder moeten werken om de doelen te behalen dan een ander. En kinderen die verder zijn, moeten uitgedaagd worden, om verdieping of verbreding te bieden.
Klik hier voor meer informatie.
Brede School College (BSC)
Elke week volgen hier 32 kinderen uit de groepen 4 en 5 van de deelnemende scholen extra lessen na schooltijd.
Klik hier voor meer informatie.
Brede School Overvecht
Onze school neemt deel aan de Brede School Overvecht. Deze bestaat uit alle 11 basisscholen in Overvecht, Spelenderwijs, Ludens, UCK en Wijk&Co. Klik hier voor meer informatie.
Buitenschoolse opvang Teun (van Ludens)
Wil je kind lekker zijn energie kwijt na een dag school? Of heeft het juist behoefte aan even rust? Alles kan, alles mag. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar je kind en waar het behoefte aan heeft. Daar spelen ze op in.
Klik hier voor alle informatie.
Het team van Joannes XXIII
Heel enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
Op de Joannes XXIII werkt een team van heel enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Deze laatste groep ondersteunt de kinderen in de groep.
De school beschikt over een intern begeleider (IB). Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en helpt de leerkrachten... Klik hier voor meer informatie.
(foto: Ronald Koopman, directeur Basisschool Joannes XXIII)
Aanmelden van uw kind

Uw kind zal zich snel thuisvoelen op onze school

Om te worden toegelaten tot de basisschool moet een kind vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden op een basisschool.
Klik hier voor meer informatie.
Het Peutercentrum
Een slimme start voor jonge kinderen!
Een goede start op de basisschool is van groot belang. In de eerste jaren van hun leven maken kinderen een snelle ontwikkeling door waarin ze van alles leren. Kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar leren op het peutercentrum spelenderwijs en worden zo goed voorbereid op de basisschool. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan in ons peutercentrum. Klik hier voor meer informatie.
Terug naar de inhoud