WOW!-Academy: Weten Over de Wereld - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
WOW!-Academy: Weten Over de Wereld
"Naschoolse lessen voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8"

WOW!-Academy: extra scholing in Weten Over de Wereld!

Basisschool Joannes XXIII biedt iets extra’s aan voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Wij stellen voor de kinderen die dat nodig hebben én daarvoor gemotiveerd zijn extra leertijd beschikbaar. En waarom gaan wij dit doen?

Omdat wij onze kinderen een goede en stevige basis willen meegeven voor het vervolgonderwijs!!

Maar hoe gaan wij dat doen?


“Als je kinderen woorden leert, leer je ze niet altijd kennis, maar als je ze kennis leert, leren ze altijd woorden.” (Catherine Snow)

En dat is precies de bedoeling van deze lessen die na schooltijd gegeven worden!
Wij zorgen voor interessante en mooie lessen over de wereld. Dat wordt ook wel wereldoriëntatie genoemd. Door deze lessen vergroten de kinderen hun woordenschat.
En woordenschat en kennis van de wereld zijn weer hele belangrijke vaardigheden voor het begrijpend lezen en begrijpend luisteren! En een goede vaardigheid in het begrijpend lezen vergroot de kansen van de kinderen op veel gebieden! De kinderen krijgen plezier in het lezen, maar het vergroot later ook de kansen op een baan, want steeds meer beroepen vereisen het gebruik en het begrijpen van moeilijke teksten.
De kinderen gaan dan ook tijdens deze lessen de wereld verkennen. Er worden allerlei interessante onderwerpen aangeboden. De kinderen schrijven en praten over deze leuke en mooie onderwerpen, maken samenvattingen, aantekeningen, beantwoorden vragen schriftelijk en mondeling, bedenken zelf vragen over een tekst en nog veel meer.
Kennis krijg je door er met anderen over te praten en het actief gebruiken van de taal stimuleert weer de taalontwikkeling van de kinderen. Daarom zijn de kinderen in deze lessen mondeling en schriftelijk bezig in de lessen. En wij lezen veel tijdens de lessen en stimuleren de kinderen ook om te lezen.
Bij de onderwerpen die aangeboden worden zorgen we voor rijke teksten. Dat zijn teksten met een goede inhoud en taalkwaliteit. Het is namelijk zo dat als er teksten over een thema worden (voor)gelezen en besproken, dan zullen de kinderen hun woordenschat vergroten!

Hoe vaak zijn deze lessen in het jaar?
Er zijn 30 bijeenkomsten per jaar, verdeeld over 5 periodes van 6 weken, namelijk;
 • Zomer-herfst
 • Herfst-kerst
 • Kerst-krokus
 • Krokus-mei
 • Mei-zomer

In elke periode wordt 1 thema uitgewerkt dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen en dan verder zal worden uitgediept.
Langere tijd werken rondom hetzelfde thema vergroot en verdiept de woordenschat en kennis.

Diep leren (lezen) is hierbij van belang. Met diep lezen wordt bedoeld dat kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook het onderwerp beter gaan begrijpen. Dat bereiken wij door verschillende teksten aan te bieden, waarin eenzelfde thema vanuit verschillende kanten benaderd wordt.

Voor welke kinderen zijn deze extra lessen na schooltijd?
Wij gaan starten met 2 groepen van 10 tot 15 kinderen uit de groepen 5-6 en 7-8. De kinderen worden door de school gekozen. Het zijn kinderen die al een grote  interesse hebben in de wereld om hen heen, die gemotiveerd zijn, graag willen leren, zelfstandig kunnen werken, doorzettingsvermogen hebben en waarbij geen sprake is van leer- of gedragsproblematiek.
Wij hebben hoge verwachtingen van deze kinderen en denken dat  ‘er meer inzit dan er nu uitkomt’.

De minimale voorwaarde voor u, als ouder/verzorger is de bereidheid uw kind te ondersteunen bij hun aanwezigheid bij deze naschoolse lessen. Van u wordt, ten minste, verwacht dat u er zorg voor draagt dat uw kind gedurende een leerjaar na schooltijd één keer in de week de les volgt.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen die niet gekozen zijn voor de naschoolse lessen ook profiteren van deze lessen. Wij willen het thema dan ook starten met een activiteit voor alle kinderen in de groepen 5 t/m 8. Ook in de groep wordt er over dit onderwerp gesproken, maar in de naschoolse lessen gaat men er dieper op in.

Wie gaan deze lessen geven?
De lessen worden gegeven door juf Julia Wowor.

Elk thema omvat 6 bijeenkomsten van 2 a 2,5 uur verdeeld over de volgende programma-activiteiten:
 1. Een excursie of activiteit in de buurt (voorbereiden en verslaglegging)
 2. Een informatieve tekst (begrijpend lezen en samenvatten) over het thema lezen
 3. Een video/film
 4. Een interview met (gast)spreker (voorbereiding interviewvragen, begrijpend luisteren en aantekeningen maken).
 5. Leesbevordering (kennismaken met informatieve/verhalende boeken over het thema).
 6. Een mondelinge presentatie
Wanneer vinden deze lessen plaats?
Voor de kinderen uit de groepen 5 en 6 zijn de lessen op de maandag en wel van 14.30-17.00 uur. De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen deze lessen op de dinsdag van 14.30-17.00 uur.

WOW!-Academy: Weten Over de Wereld
Terug naar de inhoud