Samenwerkingsverband (SWV) - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Samenwerkings-
verband
"Wij dragen zorg voor een passende plek voor ieder kind"

Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) doet gewoon wat nodig is zodat ieder kind in de stad Utrecht een passende onderwijsplek heeft. Om dat te realiseren, delen zij hun expertise met iedereen die, net als zij, altijd aansluit bij de behoeften van een kind.
Het SWV richt zich op een sterke basis op school, op extra ondersteuning die zij samen met hun kernpartners buurtteams, jeugdgezondheidszorg en leerplicht bieden en op specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen.
Essentieel in het handelen van het SWV, zijn ruimte bieden voor vrijheid, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Zorgdragen voor een passende plek voor elk kind kunnen we niet alleen. Dat doen zij samen met de bestuurders en de medewerkers van ruim 130 scholen, met de ouders en met hun partners in de stad Utrecht.
Terug naar de inhoud