De vreedzame school - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Een vreedzame
school
"Oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld"

De Joannes XXIII is een vreedzame school

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

Op de Joannes XXIII leren de kinderen met respect met elkaar en de leerkrachten om te gaan. Zij leren om zelfstandig op een goede manier samen conflicten op te lossen. Iedere week krijgen de kinderen een les Vreedzame School. Zo werken de kinderen onder leiding van de leerkracht aan een goed, veilig en plezierig klassenklimaat.

Na ieder blok zal er een nieuwsbrief uitkomen waarin uitgelegd wordt waarover de lessen gaan en waarin de kinderen iets vertellen over de lessen in de klas.

Mediator
Kinderen van de groepen 7 en 8 houden ieder jaar een sollicitatieprocedure voor mediator. De gekozen kinderen krijgen een training om als mediator op school werkzaam te zijn. Een mediator is een leerling die bemiddelt bij conflicten tussen kinderen. Volgens een vast stappenplan werken de mediatoren samen met de kinderen die een conflict hebben aan oplossingen die voor hen beiden aantrekkelijk zijn. Zo geven wij de kinderen de verantwoordelijkheid om problemen zelf op een goede manier op te lossen. Ook binnen de klassen geven wij de kinderen meer verantwoordelijkheid: zij zorgen samen bijvoorbeeld voor een opgeruimd lokaal en dergelijke.

Na ieder blok zal er een nieuwsbrief uitkomen waarin uitgelegd wordt waarover de lessen gaan en waarin de kinderen iets vertellen over de lessen in de klas.

“Twee kinderen van groep 7 participeren in de Vreedzame Kinderraad van de Brede School Overvecht. Van iedere school nemen twee kinderen uit de groepen 7 van de verschillende scholen deel aan deze Raad. De kinderraadsleden vergaderen een paar keer in een schooljaar en denken na over dingen die voor kinderen belangrijk zijn in de wijk, hoe hun wijk nog mooier en beter kan worden voor iedereen en vooral wat kinderen daar zelf aan kunnen  doen! Zij leren zo hun eigen mening goed te verwoorden en te onderbouwen. Zij houden rekening met meningen en ideeën van anderen. Zo proberen de kinderraadsleden er samen uit te komen. Daarna ondernemen zij actie om zelf iets te veranderen.

“Onze school heeft ook een eigen Schoolraad, bestaande uit kinderen van alle groepen. Zij komen regelmatig bij elkaar en overleggen met elkaar over allerlei belangrijke zaken, zoals de invulling van de Koningsdag, het spelen op het speelplein en nog veel meer.
Terug naar de inhoud