Onze visie - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Onze visie
"Het beste onderwijs voor onze kinderen"

Onze visie

Wij gaan ervan uit dat kennis de bron is van alles. Kinderen moeten veel leren om zich een weg te kunnen banen door de wereld. Niet alleen het leren van rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, etc. Maar ook leren om een goed persoon te zijn en leren om op de juiste wijze met elkaar samen te werken en te leven, is een vorm van kennisoverdracht.

“Het beste onderwijs voor onze kinderen”. Dat is waar wij, als team van basisschool Joannes XXIII, voor staan, waarbij wij ervan uitgaan dat kinderen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Het ene kind zal harder moeten werken om de doelen te behalen dan een ander. En kinderen die verder zijn, moeten uitgedaagd worden, om verdieping of verbreding te bieden.

Wij besteden grote aandacht aan drie domeinen:
 1. Kwalificatie: dit betreft het gewone brede curriculum, dat wat kinderen leren, de kennisoverdracht
 2. Persoonsvorming: de groei van het kind als persoon, leren om te gaan met je vrijheid
 3. Socialisatie: je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap (samenleven/wereldburgerschap).

Leidend hierbij is een grote kennisoverdracht, omdat wij ervan uitgaan dat kennis de bron is van alles. Kinderen moeten veel leren om zich een weg te kunnen banen door de wereld. Niet alleen het leren van rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, etc., maar ook leren om een goed persoon te zijn en leren om op de juiste wijze met elkaar samen te werken en te leven, is een vorm van kennisoverdracht.

Naast het klassikaal aanbieden van de leerstof vinden wij het ook belangrijk om lesmomenten te creëren waarbij kinderen meer “zelf onderzoekend” en samenwerkend tijdens projecten/thema’s/zaakvakken, o.i.d., in de klas of schoolbreed aan de gang gaan. De kinderen meer in de wereld brengen en de wereld in de school brengen, d.m.v. bijvoorbeeld excursies passend bij thema’s, sprekers uit te nodigen in de groep, etc.

Ontdekkend leren kan, mits goed overdacht, heel effectief zijn om leerlingen te motiveren en hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Kinderen werken samen en het helpt hen ook om zelfstandig en creatief te denken.  

Kennis hebben van de wereld en een grote woordenschat is heel belangrijk voor het goed begrijpen van teksten. Daarom besteden wij hier grote aandacht aan door niet alleen teksten te gebruiken uit de begrijpend leesmethode, maar ook de teksten te gebruiken die de kinderen lezen bij vakken als aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis, etc.

Bij deze visie zijn voor ons een aantal belangrijke punten leidend:
 • Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen.
 • Het geven van de juiste feedback aan kinderen.  
 • Wij gaan voor hoge (leer)opbrengsten.
 • Wij bieden een veilige (leer)omgeving: wij zijn een vreedzame school.
 • Kinderen ontwikkelen zich breed in onze school, waarbij talentontwikkeling voorop staat: van rekenen tot taal, van muziek tot sport. Kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd.
 • Kinderen leren samen te werken en voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving (burgerschap).
 • School en ouders zijn geen gescheiden werelden. Wij werken samen aan de beste ontwikkeling van onze kinderen.
 • Wij kiezen voor aanpassingen van ons onderwijs alleen op basis van data en goed onderbouwd (wetenschappelijk) onderzoek. Dat betekent dat wij de actuele ontwikkelingen bij houden door (wetenschappelijke) literatuur te lezen.

Wij vinden dat ieder kind een ster is en moet kunnen stralen. Wij vinden daarom dat kinderen alle kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverzekerde mensen met een breed kennispalet, die uitdagingen niet uit de weg gaan, nieuwsgierig zijn en zich willen blijven ontwikkelen, maar bovenal een goed mens zijn!

Als kinderen zo onze school verlaten zijn wij trots en tevreden!
Terug naar de inhoud