Onze visie - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Onze visie
"Het beste onderwijs voor onze kinderen"

Onze visie
De Joannes XXIII is een high performing school.  Een high performing school is een school die aanzienlijk beter presteert dan vergelijkbare scholen! Dat gaat niet alleen over goede cijfers, maar ook over een fijne sfeer op school, goede samenwerking en blijvende verbeteringen. Wij streven naar excellentie en hebben o.a. een heldere en gedeelde visie en hoge verwachtingen voor alle kinderen. En dat niet alleen! Wij zorgen ook voor een omgeving waarin kinderen zich veilig en gesteund voelen, ouders actief betrokken zijn bij de school, en we werken in een omgeving die leren en groei bevordert, voor iedereen!

Wij hebben vier visies die leidend zijn in het werken bij ons op school. U kunt deze visies hieronder inzien.
Visie op leren en gedrag
Op de Joannes XXIII gaan wij uit van het principe “hoe meer je weet, hoe meer je kan leren”. Als school zorgen we ervoor dat leren betekenisvol is. Kennisoverdracht staat voorop. Dit zorgt uiteindelijk voor inzicht en begrip.
Kennis is als klittenband. Wat je al weet, bepaalt hoe snel je leert. We stapelen, kennis op nieuwe kennis. Wat we in ons langetermijngeheugen opslaan, helpt ons om een vaardig persoon te worden. Als bepaalde leerstof eenmaal begrepen is, is het zaak om die vast te houden
De leerkracht zorgt voor een stapsgewijze opbouw van kennis met een diversiteit van leermaterialen en werkwijzen. Hierbij moeten kinderen succeservaringen krijgen, waardoor zij gemotiveerd worden om verder te gaan leren! Minimaal 80% van de leerlingen behalen de gestelde leerdoelen.
Leren is niet altijd leuk. Om je doelen te halen moet je hard werken en is veel oefening nodig. Wij leggen daarbij de lat hoog. Op de Joannes XXIII bieden wij daarbij de ondersteuning die de kinderen nodig hebben.
We communiceren helder en bieden structuur in een warm en veilig klimaat (Familieschool en Vreedzame School). Wij hanteren hierbij voor de kinderen heldere regels.
Visie op leren organiseren
Alle leerkrachten geven goed les doordat zij de lessen goed voorbereiden, waarbij gebruik gemaakt wordt van:
  • de 10 instructieprincipes van Rosenshine (zie kwaliteitskaart)
  • de stappen van (Expliciete) Directe Instructie (zie kwaliteitskaart)
Wij gaan uit van een gegarandeerd curriculum, met de nadruk op rekenen, taal en (begrijpend)lezen, waarbij de laatste twee zoveel als mogelijk in samenhang met wereldoriëntatie aangeboden worden. We bieden hierbij na schooltijd voor kinderen die geïnteresseerd en gemotiveerd zijn, extra leertijd binnen onze Wow!-Academie. We hanteren bij de lessen een grote variatie aan materialen, waarbij ICT geen doel is, maar een hulpmiddel. Onze verwachtingen zijn hoog.
Wij handelen formatief en dat kan meerdere keren op een dag zijn. Dit doen wij om op tijd de juiste feedback aan kinderen te geven, zodat zij in hun leerproces verder kunnen groeien. Daarnaast toetsen wij ook summatief om data te verzamelen om ons onderwijs waar nodig aan te passen.
Visie op professionaliteit
In onze professionele cultuur staat het leren van de professional centraal.
Doordat wij een permanente cyclus van leren en verbeteren hanteren, zorgen wij ervoor dat we onze leerlingen beter laten leren en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs. Deze permanente cyclus van leren en verbeteren vindt plaats in de leerteams. De bijeenkomsten van de leerteams vinden 1 x per week plaats. (Nieuwe) leerkrachten krijgen alle ondersteuning om zich zo verder te ontwikkelen als professional.  
In de leerteams onderzoeken en vergelijken leraren en ondersteuners continu de eigen praktijk (evidence informed) en wetenschappelijk onderzoek (evidence based/formed). Door deze professionele cultuur wordt de kennis over onderwijs en didactiek bij de professional vergroot.  
Bij ons werken de leerkrachten en ondersteuners intensief samen en stimuleren zij elkaars ontwikkeling door feedback te geven en te ontvangen, door samen te leren en daarbij gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten. We spreken allemaal dezelfde taal. Iedereen is actiegericht, toont leiderschap en neemt verantwoordelijkheid voor het neerzetten van een professionele cultuur waarin betrouwbaarheid, aan afspraken houden, integriteit en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Daarbij hanteren we het principe van met elkaar praten, i.p.v. over elkaar.
Wij werken in een positief en veilig constructief werkklimaat, zodat iedere medewerker zijn competenties en passie in kan zetten om de organisatiedoelstellingen te behalen.
Visie op veranderen en verankeren
Wij zijn continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen). Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt.
Verandering vindt vooral plaats door professionalisering. Leraren zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Door te werken in leerteams waar collectief actieonderzoek wordt gedaan, data worden verzameld en wetenschappelijk onderzoek wordt bestudeerd, werken we gezamenlijk aan de verbetering van het onderwijs. Door te evalueren, te borgen en elkaar aan afspraken te houden, bewaken we dat verandering constructief is en toegepast wordt in de praktijk.
We zorgen voor een stabiele basis met duidelijke routines in de school. Hierdoor is er tijd en ondersteuning voor alle professionals om te leren en continue ontwikkeling te realiseren.
Terug naar de inhoud