Brede School Overvecht - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Welkom op de Brede School Overvecht
"Wij werken aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk"

Joannes XXXIII neemt deel aan de Brede School Overvecht

Onze school neemt deel aan de Brede School Overvecht. Deze bestaat uit alle 11 basisscholen in Overvecht, Spelenderwijs, Ludens, UCK en Wijk&Co. De Brede school werkt aan twee pijlers:  Vreedzame wijk en talentontwikkeling, waarvan de Muziekroute ook deel uit maakt.

De Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).

Talentontwikkeling:
Alle kinderen maken kennis met diverse uitdagingen, zodat zij hun interesses en talenten kunnen ontdekken. Deze uitdagingen zijn o.a. sport, kunst en cultuur, natuur, techniek en ICT activiteiten.

Vreedzame wijk:
In de Vreedzame Wijk werken alle partners, de kinderen en hun ouders samen, waardoor het leefklimaat in de buurt verbetert. Kinderen ontwikkelen zich tot democratische burgers door hen een stem te geven; door hen om te leren gaan met verantwoordelijkheid; door hen betrokkenheid bij de gemeenschap voor te leven; door op constructieve wijze conflicten te hanteren; door het leren omgaan met diversiteit.
Terug naar de inhoud