Passend onderwijs - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Passend onderwijs
"Kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs"

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

Onze visie op passend onderwijs
Wij denken dat juist de ‘gewone’ basisschool in de eigen buurt dé plek is voor burgers in wording. Hier kunnen kinderen zich met elkaar in hun eigen sociale omgeving ontwikkelen. Het is bij uitstek de leerplek voor een respectvolle samenleving. Dit is de reden waarom wij zo veel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs de juiste ondersteuning willen bieden, ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, passend binnen de mogelijkheden van onze school.
Terug naar de inhoud