Aanmelding en inschrijving van uw kind - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Aanmelding en
inschrijving van uw kind
"De school waar ieder kind een ster is!"


De plaatsing van een kind op school

Om te worden toegelaten tot de basisschool moet een kind vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig.
Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden op een basisschool.

Als u belangstelling heeft voor de onze school, nodigen wij u uit voor een rondleiding op school. Samen met de directeur stapt u dan de klassen in en kunt u alles bekijken. De directeur vertelt waar de school mee bezig is en natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. Zo krijgt u een eerlijk beeld van hoe er op onze school gewerkt wordt.
Aanmelden van kinderen tot en met
31 september 2018

Als u uw kind bij ons op school wilt plaatsen, vult u een inschrijfformulier in. U ontvangt vervolgens per post of mail thuis een bevestiging van de inschrijving. Ongeveer vijf weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, ontvangt u van de school een welkomstkaart. Hierop staat bij welke juf of meester uw kind in de klas komt. Vanaf de vierde verjaardag van uw kind kan het kind bij ons op school komen. In overleg met de leerkracht kan uw zoon/dochter ook eerst een aantal dagdelen komen wennen. De kinderen die van de voorschool komen, gaan de dag na hun vierde verjaardag naar de basisschool. Zij vieren hun verjaardag nog op de voorschool.

U verwacht natuurlijk van de school dat wij er alles aan zullen doen om uw kind goed les te geven. En dat is terecht! Maar wij verwachten ook wat van u als ouder. Wij verwachten van u dat u belangstelling heeft voor wat u kind op school allemaal doet. Dat u de school op de hoogte houdt als er iets is met uw kind of in de thuissituatie. Dat u op school komt als u uitgenodigd wordt voor een gesprek of bijeenkomst. Dat u uw kind helpt. Kortom, u bent een betrokken ouder!

Voorrang bij aanname
Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, krijgen voorrang. Vervolgens zijn de kinderen van het peutercentrum aan de beurt. Daarna worden kinderen aangenomen op volgorde van binnenkomst. Schrijft u uw kind op tijd in! Het kan namelijk voorkomen dat de groepen te groot worden en er geen plaats meer is.

Overgang van een andere school
Als kinderen van andere scholen bij ons aangemeld worden, dan gebeurt het volgende:

Als het kind van een andere school komt (bijvoorbeeld door verhuizing), dan heeft de directeur een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en wordt door de intern begeleider informatie opgevraagd bij de andere school. Ook wordt, als de kinderen van een school in de buurt komen, contact opgenomen met de directeur van die school. Wij vragen u altijd eerst op uw huidige school te vertellen dat u van plan bent om van school te wisselen.

Wij plaatsen niet zomaar. Wij kijken o.a. naar het aantal kinderen met verschillende onderwijsbehoeften in de groep en hoe groot de groep is. De directie beslist, in overleg met de intern begeleider of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gelet op de volgende zaken:

  1. Wordt de rust binnen een groep niet te veel verstoord als er een nieuwe leerling bij komt? Dit betreft dan wel een kind met grote sociaal - emotionele problemen ("gedragsproblemen").

  1. Is de school voldoende in staat om die hulp te bieden die het nieuwe kind nodig heeft. Dit is weer afhankelijk van de hoeveelheid kinderen met onderwijsbehoeften die in een groep zitten. Voorbeelden van onderwijsbehoeften zijn: extra hulp en aandacht bij het rekenen, extra uitleg bij begrijpend lezen, veel positieve aandacht geven, etc.

Binnen onze school is het streven dat een klas maximaal 28 kinderen heeft. Tot dit aantal kinderen per groep kunnen wij de beste zorg bieden.
Aanmelden van kinderen geboren na
1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Terug naar de inhoud