Het team - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Het team van Joannes XXIII
"Enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel"
Het team van Joannes XXIII

Op de Joannes XXIII werkt een team van heel enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Deze laatste groep ondersteunt de kinderen in de groep.

De school beschikt over een intern begeleider (IB). Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en helpt de leerkrachten bij het op de juiste manier hulp geven aan de hele groep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind.

Op onze school geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs twee keer per week gymles aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8, uitgezonderd groep 4. Deze groep krijgt één keer per week zwemles.
 
Muziek wordt gegeven door vakdocenten van het de stichting Muziekroute. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen van deze docenten muziekles. Meer informatie over het muziekonderwijs leest u hier.

De school werkt met een managementteam, bestaande uit de directeur, de onder- en bovenbouwcoördinator, de IB en ICT - coördinator. Zij zetten de lijnen uit in samenspraak met het team. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school. De directeur is de eindverantwoordelijke voor alles wat in de school plaats vindt.
Terug naar de inhoud