Startpagina - Website Joannes XXIII

Ga naar de inhoud
Basisschool
Joannes XXIII
"De vreedzame school waar ieder kind een ster is!"

Joannes XXIII is een basisschool in de wijk Overvecht in Utrecht.
De Joannes XXIII is een basisschool in de wijk Overvecht in Utrecht. De school is gesitueerd in een prachtig nieuw schoolgebouw met een uitdagend schoolplein. De school zelf zet in op de brede ontwikkeling van de kinderen en heeft daarbij hoge verwachtingen van de kinderen. Zo geven iedere week ervaren muziekdocenten in het kader van de MuziekRoute muziekles aan de kinderen van onze school, waarbij de kinderen van groep 5 zelfs les krijgen in, naar keuze, cello, viool, trompet, gitaar of slaginstrumenten. Op de donderdag en vrijdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Bovendien bieden wij iets extra's aan voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Wij noemen dit de WOW!-Academy: Weten Over de Wereld. De Joannes XXIII is per oktober 2022 een familieschool. Een school die er is voor iedereen: ouders en kinderen. Dit is echt een school waar ieder kind (en ouder) zich thuis voelt!
Er was eens...
Er was eens een basisschool in het land waarin door alle medewerkers elke dag heel hard gewerkt werd. En waarom? Om ervoor te zorgen dat de kinderen hele goede resultaten behaalden. En dat zij daarna konden doorstromen naar het vervolgonderwijs.
Iedere dag stonden de meesters en juffen klaar om de kinderen veel te leren in een veilige omgeving. Er werd veel geoefend, veel herhaald. De meesters en juffen deden hardop voor hoe moeilijke sommen uitgerekend moesten worden. Alle kinderen moesten heel hard werken. En leren is niet altijd leuk, maar de kinderen moesten doorzetten. En ze bereikten successen. En als je succes hebt, heb je ook zin om door te gaan met leren! En zo ging het alle jaren.
En ieder jaar haalden de kinderen van groep 8 hele mooie resultaten op de eindtoets en waren de meesters en juffen heel blij en trots!
De baas van het onderwijs, de inspectie, zei dat alle kinderen in dat land een bepaald niveau moesten halen. Dat niveau noemde hij het Basisniveau.
Voor de school betekende dat 85% van alle kinderen in groep 8 dat niveau moesten halen, Dus als je 20 kinderen in de klas had, moesten ongeveer 17 kinderen dat niveau halen..

Maar er kwam nog een hoger niveau bij. Hij noemde dat het Streefniveau! Dat was bedoeld voor kinderen die een hoger niveau konden halen. De baas, de inspectie dus, zei dat dat op die school zeker 33,9% van alle kinderen dat moesten halen. Dat betekent dat bij een klas van 20 kinderen 7 kinderen dat niveau zeker moesten halen. Als dat gebeurde, dan was de inspectie tevreden. Maar hij zei erbij dat het fijn zou zijn als meer kinderen dat moeilijkere (streef)niveau zouden halen. En ieder jaar haalde deze school veel betere resultaten dan de inspectie aangaf.

En toen kwam er een verschrikkelijk bericht uit de boze buitenwereld!
Er was een onderzoek gedaan naar de resultaten op het gebied van rekenen en taal/lezen. Dat onderzoek werd niet alleen in dat land gedaan, maar in heel veel landen. Wijze mensen schreven hierover een rapport. En wat stond daarin? Schrik niet: het lees – en rekenniveau van de kinderen ging heel snel omlaag. Veel kinderen konden niet goed lezen en rekenen. Iedereen was in paniek!
Er werd hierover gezucht en gesproken op de tv en radio. Er werden artikelen geschreven in kranten. Het was een drama! De baas van het land en de baas van het onderwijs gingen hierover in gesprek met elkaar. En er werden allemaal plannen bedacht. De scholen moesten beter hun best doen, was de boodschap. Er moest (nog) harder gewerkt worden. Er werd met geld gesmeten, waardoor de scholen allerlei plannen moesten maken om de resultaten te verbeteren. Geld voor dit, geld voor dat. Geld voor zus en geld voor zo. En er was geen extra leerkracht meer te vinden in het land die de scholen voor dat geld konden inzetten….

Maar…….
Een kleine school bleef moedig weerstand bieden aan de negatieve verhalen en zorgde ervoor dat de kinderen in groep 8 dit jaar FANTASTISCHE resultaten behaalden!! Dankzij alle medewerkers van de school!!
En wat waren die resultaten dan?

100% VAN DE KINDEREN HAALDEN HET BASISNIVEAU!
90% VAN DE KINDEREN HAALDEN BIJ HET LEZEN EN BIJ HET REKENEN HET STREEFNIVEAU!

En dan te bedenken dat de baas van het onderwijs wilde dat er minimaal 33,9% van de kinderen het streefniveau haalden. En deze school haalde dus 90%!!
En de kinderen en alle meesters en juffen op die school leefden nog lang en gelukkig!

Beste ouders,
Een fantastisch sprookje toch? Maar het is helemaal geen sprookje. Het gaat om onze geweldige school, de Joannes XXIII. De Vreedzame familieschool!!! We zijn zo trots op het behaalde resultaat. En dat alles door de inzet van alle meesters en juffen op school! Zij hebben vanaf groep 1 zo hard gewerkt om deze kinderen zo veel te leren en de leerkrachten van groep 8 hebben de kers vervolgens op de taart gezet!
Trots, trots, trots!!

Trotse groet,
Ronald Koopman
directeur Bassischool Joannes XXIII


Familieschool, een school van ons samen
De Joannes XXIII is per oktober 2022 een familieschool. Een school die er is voor iedereen: ouders en kinderen. Een school die werkt aan gelijke kansen voor zowel het kind als het gezin. Vanuit de gedachte dat wanneer het goed gaat met het gezin, dit een positieve invloed heeft op het kind.
 Afgelopen periode zijn er in totaal 50 gesprekken gevoerd met ouders, kinderen, het schoolteam en samenwerkingspartners over hoe wij onze familieschool willen vormgeven en wat hiervoor nodig is. Voortkomend uit al deze gesprekken werd duidelijk dat de familieschool versterkend kan werken...
Klik hier voor meer informatie.
Onze Schoolgids
Een belangrijk deel van hun kinderleven zitten kinderen op de basisschool. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind 7520 lesuren toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met veel zorg. Nagenoeg alles wat wij doen staat in onze schoolgids.
Klik hier voor alle informatie.

WOW!-Academy
Basisschool Joannes XXIII biedt iets extra’s aan voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. WOW!-Academy: Weten over de Wereld. Wij stellen voor de kinderen die dat nodig hebben én daarvoor gemotiveerd zijn extra leertijd beschikbaar. En waarom gaan wij dit doen?
Klik hier voor alle informatie.


Onze visie
Wij gaan ervan uit dat kennis de bron is van alles. Kinderen moeten veel leren om zich een weg te kunnen banen door de wereld. Niet alleen het leren van rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, etc. Maar ook leren om een goed persoon te zijn en leren om op de juiste wijze met elkaar samen te werken en te leven, is een vorm van kennisoverdracht.
Klik hier voor meer informatie.
Onze kernwaarden
Kernwaarden zijn dé idealen van onze organisatie. Het zijn de begrondginselen en de drijfveren waar wij allen in geloven en aan vasthouden in ons dagelijks werk.
Klik hier voor meer informatie.
Wat voor een school zijn wij?
“Het beste onderwijs voor onze kinderen”. Dat is waar wij, als team van basisschool Joannes XXIII, voor staan, waarbij wij ervan uitgaan dat kinderen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Het ene kind zal harder moeten werken om de doelen te behalen dan een ander. En kinderen die verder zijn, moeten uitgedaagd worden, om verdieping of verbreding te bieden.
Klik hier voor meer informatie.
Brede School College (BSC)
Elke week volgen hier 32 kinderen uit de groepen 4 en 5 van de deelnemende scholen extra lessen na schooltijd.
Klik hier voor meer informatie.
Brede School Overvecht
Onze school neemt deel aan de Brede School Overvecht. Deze bestaat uit alle 11 basisscholen in Overvecht, Spelenderwijs, Ludens, UCK en Wijk&Co. Klik hier voor meer informatie.
Buitenschoolse opvang Teun (van Ludens)
Wil je kind lekker zijn energie kwijt na een dag school? Of heeft het juist behoefte aan even rust? Alles kan, alles mag. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar je kind en waar het behoefte aan heeft. Daar spelen ze op in.
Klik hier voor alle informatie.
Het team van Joannes XXIII
Heel enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
Op de Joannes XXIII werkt een team van heel enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Deze laatste groep ondersteunt de kinderen in de groep.
De school beschikt over een intern begeleider (IB). Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en helpt de leerkrachten... Klik hier voor meer informatie.
(foto: Ronald Koopman, directeur Basisschool Joannes XXIII)
Aanmelden van uw kind

Uw kind zal zich snel thuisvoelen op onze school

Om te worden toegelaten tot de basisschool moet een kind vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden op een basisschool.
Klik hier voor meer informatie.
Het Peutercentrum
Een slimme start voor jonge kinderen!
Een goede start op de basisschool is van groot belang. In de eerste jaren van hun leven maken kinderen een snelle ontwikkeling door waarin ze van alles leren. Kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar leren op het peutercentrum spelenderwijs en worden zo goed voorbereid op de basisschool. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan in ons peutercentrum. Klik hier voor meer informatie.
Terug naar de inhoud