De schoolgids van de basisschool Joannes XXIII is een overzichtelijk boekje dat u een idee geeft hoe onze school eruit ziet. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school. Nieuwe ouders kunnen door het bestuderen en vergelijken van schoolgidsen een schoolkeuze maken voor hun kind(eren).

Deze nieuwe schoolgids geeft u naast enige praktische aanwijzingen over onze school een duidelijk beeld over onze visie op onderwijs.


Schoolgids 2018-2019