Correspondentieadres:   
Kanaalweg 17-i
3526 KL Utrecht
Tel: 030-2844810
      06-22044641                                
 
 

Instelling bevordering van de Jeugdtandzorg Tand-wiel B.V.
 
 
Tand-wiel Jeugdtandverzorging bezoekt onze  school met de Dentalcar (tandartsbus) voor de halfjaarlijkse controle en/of behandeling van de kinderen die bij Tand-wiel zijn aangemeld.
 
De kinderen worden zoveel mogelijk door hetzelfde team (tandarts + assistent) gecontroleerd/behandeld.
Om ervoor te zorgen dat de behandeling zo min mogelijk een belasting is voor uw kind nemen we extra tijd om te wennen, de behandeling in stappen op te bouwen en alles goed uit te leggen.
Het tijdstip en de volgorde van behandeling wordt zo goed mogelijk, in overleg met de school-/groepsleiding, vastgesteld en vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met het vaste dagprogramma van de klas/groep.
 
Deze service wordt geheel betaald door uw ziektekostenverzekeraar omdat kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. U hoeft er dus niets voor te betalen.
 
Wel wordt aan de ouders gevraagd om toestemming te verlenen voor onderzoek en behandeling bij Tand-wiel Jeugdtandverzorging. Aanmeldingsformulieren kunt u via de administratie van de school verkrijgen.