De nieuwsbrief wordt via Digiduif naar de ouders verstuurd.
Hier vindt u alle reeds verschenen Nieuwsbrieven van de Joannes XXIII school van het schooljaar 2018-2019.