Het team van de Joannes XXIII

Op de Joannes XXIII werkt een team van heel enthousiaste groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Deze laatste groep ondersteunt de kinderen in de groep.

De school beschikt over een intern begeleider (IB). Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en helpt de leerkrachten bij het op de juiste manier hulp geven aan de hele groep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind.


Om alles wat met het computergebruik te maken heeft goed te coördineren, hebben wij als school een ICT- coördinator aangesteld. De ICT- coördinator heeft o.a. als taak de programma's en de computers te beheren, de mogelijkheden van nieuwe programma's te onderzoeken en het computergebruik van leerkrachten te stimuleren en te begeleiden.


De Joannes XXIII school heeft tevens een vakleerkracht gymnastiek. Deze  geeft les aan de groepen 3 t/m 8.


De school werkt met een managementteam, bestaande uit de directeur, de onder- en bovenbouwcoördinator, de IB en ICT - coördinator. Zij zetten de lijnen uit in samenspraak met het team. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school. De directeur is de eindverantwoordelijke voor alles wat in de school plaats vindt.