De school
 

De Joannes XXIII is een school met een  heterogeen jaarklassensysteem, waarbinnen gedifferentieerd wordt binnen de klas en middels extra uren ondersteuning door leerkrachten.
De Joannes XXIII is een school met ongeveer 200 kinderen, autochtoon en allochtoon.
De school ligt in de wijk Overvecht en het grootste deel van de kinderen komt uit de onmiddellijke omgeving. De school bestaat uit het hoofdgebouw op de Neckardreef 115 en de dependance op de Scharlakendreef 3. Tevens heeft de school de beschikking over een voorschool op de Stroyenborchdreef. Deze voorschool heeft twee groepen van 14 kinderen.

 

De leerkrachten 
Op de Joannes XXIII zijn 20 leerkrachten werkzaam, waarvan 8 volledig en 12 parttime. Daarnaast zijn er nog twee onderwijsassistenten en een conciërge voor twee dagen werkzaam.
Daarnaast heeft de school de beschikking over twee vakleerkrachten handvaardigheid , een vakleerkracht gymnastiek, een ICT- coördinator en een IB.
De ICT - coördinator beheert het computerpark, werkt met de kinderen aan de computer en ondersteunt de leerkrachten in het gebruik van de computer in de klas.
De IB ( intern begeleider)  heeft de verantwoordelijkheid over de zorg aan de kinderen binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het op de juiste wijze zorg geven aan de kinderen.

De directie
De Joannes XXIII werkt met een managementteam, dat bestaat uit twee bouwcoördinatoren, de IB , de ICT en de directeur