Verlengde schooldag (VSD)/ Talentontwikkeling

Tijdens de verlengde schooldag nemen leerlingen na schooltijd deel aan diverse activiteiten. Daarbij is er aandacht voor cultuur, sport en spel, techniek, natuur, en voor sociale en creatieve vaardigheden. Om de activiteiten te kunnen realiseren werken VSD-scholen intensief samen met verschillende partners: instellingen voor welzijn, sportverenigingen, centra voor kunstzinnige vorming, bedrijven, maatschappelijke organisaties of bibliotheken.
Waarom een verlengde schooldag?
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van kinderen niet ophoudt als de laatste bel gegaan is. Een ander uitgangspunt is dat leren beter en sneller gaat als kinderen dingen zelf ontdekken. Dit gebeurt niet alleen in de klas, maar vooral ook buiten schooltijd in het echte leven. Daarom zijn er na schooltijd voor leerlingen verschillende activiteiten die aansluiten bij de schooldag.

De doelstellingen in het basisonderwijs zijn::

  • de leermogelijkheden van de leerlingen te verrijken door extra instructies te bieden of door programma's te ontwikkelen waarbij leerlingen 'anders leren'.
  • het aanbod van activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen te vergroten.
  • Het vergroten van de onderwijstijd

De Joannes XXIII school heeft in samenwerking met de andere scholen binnen Overvecht een Carrousel van Verlengde Schooldagactiviteiten opgezet. Activiteiten in een schooljaar kunnen bijvoorbeeld zijn:
1.       Basketbal

2.       Media

3.       Techniek

4.       Kleuterprogramma
 

 

Alle kinderen krijgen een introductieles in de groep. Indien een kind het leuk vindt om met bijvoorbeeld de cursus media voor de kinderen van de groepen 7 en 8 mee te doen, geeft hij/zij zich daarvoor op. Bij een overinschrijving wordt geloot. Vervolgens volgen de kinderen 10 weken lang na schooltijd op school de cursus media.