De school waar ieder kind een ster is!
  Welkom op de website van de Joannes XXIII school!
Volg ons op Twitter!
@joannesXXIII volgen
De bouw gaat snel en de school wordt steeds mooier!!!!! Volg ons op Twitter!
@joannesXXIII volgen

Wilt u als ouder/verzorger actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school van uw kind?

Dan is dit een goed moment om uw stem te laten gelden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Wij zijn namelijk op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen als lid van de GMR.
De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de drie scholen die horen bij SOZKO, de stichting waar onze school, samen met de Beiaard en de Cleophasschool, onderdeel van is. In de vergaderingen van de GMR worden zaken besproken die voor alle drie de scholen van belang zijn. Namens elke school nemen een leerkracht en een ouder deel aan deze vergaderingen.

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, op maandag- of dinsdagavond. De onderwerpen waar we over adviseren of instemmen zijn bijvoorbeeld het beleidsplan, de begroting, de formatie, het jaarplan, en het meerjarenbeleidsplan.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder/verzorger die graag mee wil denken en praten over zaken die belangrijk zijn voor onze school.
Leden van de GMR hebben in principe drie jaar zitting. Na deze drie jaar kan men zich herkiesbaar stellen.

Lees hier voor meer informatie.

Schoolreisje donderdag 18 september
Het is bijna weer zover!! Het jaarlijks schoolreisje staat er weer aan te komen!!!

 

De groepen 1 t/m 4 gaan dit jaar naar het speelparadijs het Schateiland en de groepen
5 t/m 7 gaan naar het pretpark de Efteling. We hopen dat dit voor alle kinderen weer een gezellige en onvergetelijke dag gaat worden!

Lees hier de laatste informatie voor gr 1 t/m/ 4.

Lees hier de laatste informatie voor gr 5 t/m 7.

De Vreedzame school

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

Op de Joannes XXIII leren de kinderen met respect met elkaar en de leerkrachten om te gaan. Zij leren om zelfstandig op een goede manier samen conflicten op te lossen.

Iedere week krijgen de kinderen een les Vreedzame School. Zo werken de kinderen onder leiding van de leerkracht aan een goed, veilig en plezierig klassenklimaat. 
Klik
hier voor uitgebreide informatie over de inhoud van de lessen van Blok 1.

Lees voor het laatste nieuws de Nieuwsbrief van de maand september met o.a.:
Het alarmformulier - Emailadressen - Oudergesprekken - Nieuwbouw


Ouderinloop

Elke woensdagochtend van 8.30-9.30 uur staat er in het ouderlokaal op het hoofdgebouw koffie en thee klaar.
Alle ouders zijn welkom om elkaar daar te ontmoeten, samen te praten en informatie te krijgen. Dat kan gaan over de school, de wijk, de ontwikkeling van de kinderen of de opvoeding. Kinderen mogen mee; er is speelgoed, kleurplaten en boekjes.

Lisette Oranje van de Voorschool, zal deze bijeenkomsten gaan begeleiden. U bent allen van harte welkom!!!!!

Na de vakantie willen de moeders het volgende:
-Acties gaan verzinnen om meer moeders te gaan werven en te betrekken bij school
-Samen op de kinderen passen die meekomen bij de Inloop
-Speel-o-theek opzetten
-Een eigen Inloop op de Wezerdreef

Bij de Inloop praten over:
-de Cito-toets,
-Programma’s voor kinderen op de computer,
-Taal en Nederlands,
-Vreedzaam en pesten, Vreedzaam buiten het schoolplein,
-Mira-media (computer-les),
-Klassenouder worden?
-OuderInloop met een kinderactiviteit gericht op taal (bijv. op woensdagmiddag),
-OuderInloop per klas met de juf,
-Regels en grenzen,
-Waterbeleid en gezondheid,
-Op naar de nieuwe school (lokaal inrichten?) en nog veel meer…

Voor de 4e keer op rij halen wij in Overvecht de hoogste score!!!!

Op RTL 4 zijn de CITO cijfers weer openbaar gemaakt. De afgelopen drie jaar hebben wij de hoogste score in de wijk Overvecht gehaald. Ook dit jaar hebben wij het hoogste cijfer gescoord, namelijk een
                 8,2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ongewogen was onze score 532,5. Vergelijkbare scholen scoorden 529!!
 
Ter vergelijking:
OBS Overvecht    7,7
Cleophas               6,9
Beiaard                 7,1
Witte vrouwen      7,4
Pijlstaart              6
Rietendakschool    5,9
Piramide               5,1
 
Kortom, we mogen apetrots zijn!!!! Van harte gefeliciteerd allemaal!! Voor de 4e keer op rij halen wij in Overvecht de hoogste score!!!!

 
Kijk op: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bekijk-de-cito-score-van-jouw-school

Foto's downloaden
Wanneer u een foto uit het fotoalbum zelf wilt uitprinten of op uw eigen computer wilt plaatsen lees hier dan even hoe u dat kunt doen.

Opruimactie door de kinderen van de Joannes XXIII
De kinderen van de Joannes XXIII school gaan iedere maand het zwerfvuil in de buurt opruimen!! Wij willen een opruimactie houden, gericht op de binnentuin/speelplekken tussen de Stroyenborchdreef, Schooneggendreef, Scharlakendreef en Rapenburchdreef.

 

                                          Beelden van de eerste schoonmaakactie!!!!
Lees hier voor meer info.

 

                     
Bent u ook zo benieuwd wat er in de groep van uw kind allemaal gebeurt?

Iedere maand kunt u hier stukjes lezen over wat uw kind allemaal meemaakt
in de groep.

Neem ook eens een kijkje in de rubriek: Kunst van de kinderen.

 
De Vlinders  De Kikkers   De Olifanten
 Groep 3 Groep 4 Groep 5
Groep 6  Groep 7  Groep 8